Trujillo bản đồ, Peruvị trí

 • Peru
  nước
 • -79.0215336
  kinh độ
 • -8.1090524
  vĩ độ
 • 750,004
  naselenie
Trujillo, Thông tin

Trujillo, Trujillo, La Libertad, Peru bản đồ, nó nằm ở đâu. Latitude và kinh độ: -79.0215336, -8.1090524. Theo số liệu mới nhất, dân số là — 750,004.

Các thành phố khác, Peru

Cajamarca

Piura

Puno

Tacna

Pucallpa

Progreso District

Pasco

Iquitos

Ayacucho

Cuzco

Huaraz

Chimbote

Loreto

Inca

Callao

La Libertad

Arequipa

Lima

Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hiện thành phố khác trên bản đồ
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách