Quảng Trị — Palembang Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 2212 km
  1327.2 dặm
 • 27.7 giờ
  1659.0 phút
 • 31.6 giờ
  1896.0 phút
 • 2.5 giờ
  147.5 phút
 • 1.9 giờ
  111.4 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố Quảng Trị, Quảng Trị, Việt Nam và Palembang, Nam Sumatra, Indonesia trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 2212 km hoặc 1327.2 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 27.7 giờ hoặc 1659.0 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 5.5% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 2.4 giờ, và xe lửa 31.6 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi Quảng Trị — Palembang
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, Quảng Trị, Việt Nam
Giao thông bên phải
Indonesia, Palembang, Palembang City, Nam Sumatra, Indonesia
Giao thông bên trái
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách