Quảng Trị — Shillong Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 1841 km
  1104.6 dặm
 • 23.0 giờ
  1380.8 phút
 • 26.3 giờ
  1578.0 phút
 • 2.0 giờ
  122.7 phút
 • 1.5 giờ
  92.7 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố Quảng Trị, Quảng Trị, Việt Nam và Shillong, Meghalaya, Ấn Độ trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 1841 km hoặc 1104.6 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 23.0 giờ hoặc 1380.8 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 4.6% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 2.0 giờ, và xe lửa 26.3 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi Quảng Trị — Shillong
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, Quảng Trị, Việt Nam
Giao thông bên phải
Ấn Độ, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya, Ấn Độ
Giao thông bên trái
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách