An Giang — Tulsa Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 14377 km
  8626.2 dặm
 • 179.7 giờ
  10782.8 phút
 • 205.4 giờ
  12323.1 phút
 • 16.0 giờ
  958.5 phút
 • 12.1 giờ
  724.3 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố An Giang, An Giang, Việt Nam và Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 14377 km hoặc 8626.2 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 179.7 giờ hoặc 10782.8 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 35.9% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 15.8 giờ, và xe lửa 205.4 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi An Giang — Tulsa
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, An Giang, Việt Nam
Giao thông bên phải
Hoa Kỳ, Tulsa, Quận Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách