An Giang — Inglewood Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 13272 km
  7963.2 dặm
 • 165.9 giờ
  9954.0 phút
 • 189.6 giờ
  11376.0 phút
 • 14.7 giờ
  884.8 phút
 • 11.1 giờ
  668.6 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố An Giang, An Giang, Việt Nam và Inglewood, California, Hoa Kỳ trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 13272 km hoặc 7963.2 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 165.9 giờ hoặc 9954.0 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 33.1% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 14.6 giờ, và xe lửa 189.6 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi An Giang — Inglewood
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, An Giang, Việt Nam
Giao thông bên phải
Hoa Kỳ, Inglewood, Quận Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách