An Giang — Port Moresby Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 5156 km
  3093.6 dặm
 • 64.5 giờ
  3867.0 phút
 • 73.7 giờ
  4419.4 phút
 • 5.7 giờ
  343.7 phút
 • 4.3 giờ
  259.7 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố An Giang, An Giang, Việt Nam và Port Moresby, National Capital District, Papua New Guinea trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 5156 km hoặc 3093.6 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 64.5 giờ hoặc 3867.0 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 12.9% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 5.7 giờ, và xe lửa 73.7 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi An Giang — Port Moresby
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, An Giang, Việt Nam
Giao thông bên phải
Papua New Guinea, Port Moresby, National Capital District, Papua New Guinea
Giao thông bên trái
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách