tp. Vũng Tàu — Portoviejo Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 18684 km
  11210.4 dặm
 • 233.6 giờ
  14013.0 phút
 • 266.9 giờ
  16014.9 phút
 • 20.8 giờ
  1245.6 phút
 • 15.7 giờ
  941.3 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam và Portoviejo, Manabi, Ecuador trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 18684 km hoặc 11210.4 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 233.6 giờ hoặc 14013.0 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 46.6% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 20.5 giờ, và xe lửa 266.9 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi tp. Vũng Tàu — Portoviejo
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Giao thông bên phải
Ecuador, Portoviejo, Manabi, Ecuador
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách