tp. Vũng Tàu — Tehuacán Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 15829 km
  9497.4 dặm
 • 197.9 giờ
  11871.8 phút
 • 226.1 giờ
  13567.7 phút
 • 17.6 giờ
  1055.3 phút
 • 13.3 giờ
  797.4 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam và Tehuacán, Puebla, Mexico trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 15829 km hoặc 9497.4 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 197.9 giờ hoặc 11871.8 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 39.5% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 17.4 giờ, và xe lửa 226.1 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi tp. Vũng Tàu — Tehuacán
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Giao thông bên phải
Mexico, Tehuacán, Tehuacán, Puebla, Mê-hi-cô
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách