Hải Dương — Hương Sơn Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 292 km
  175.2 dặm
 • 3.7 giờ
  219.0 phút
 • 4.2 giờ
  250.3 phút
 • 0.3 giờ
  19.5 phút
 • 0.2 giờ
  14.7 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam và Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 292 km hoặc 175.2 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 3.7 giờ hoặc 219.0 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 0.7% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 0.3 giờ, và xe lửa 4.2 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi Hải Dương — Hương Sơn
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, Hải Dương, Việt Nam
Giao thông bên phải
Việt Nam, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách