Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất — Cà Mau Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 266 km
  159.6 dặm
 • 3.3 giờ
  199.5 phút
 • 3.8 giờ
  228.0 phút
 • 0.3 giờ
  17.7 phút
 • 0.2 giờ
  13.4 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh, Việt Nam và Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 266 km hoặc 159.6 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 3.3 giờ hoặc 199.5 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 0.7% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 0.3 giờ, và xe lửa 3.8 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất — Cà Mau
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giao thông bên phải
Việt Nam, Cà Mau, Việt Nam
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách