Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất — tx. Quảng Trị Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 662 km
  397.2 dặm
 • 8.3 giờ
  496.5 phút
 • 9.5 giờ
  567.4 phút
 • 0.7 giờ
  44.1 phút
 • 0.6 giờ
  33.4 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh, Việt Nam và tx. Quảng Trị, Quảng Trị, Việt Nam trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 662 km hoặc 397.2 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 8.3 giờ hoặc 496.5 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 1.7% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 0.7 giờ, và xe lửa 9.5 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất — tx. Quảng Trị
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giao thông bên phải
Việt Nam, tx. Quảng Trị, Quảng Trị, Việt Nam
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách