Hà Noi — Cần Thơ Khoảng cách giữa các thành phố, Hướng dẫn đường đi, đường

 • km
  dặm
  Không có dữ liệu
  Không thể nhận được hướng dẫn
 • 1222 km
  733.2 dặm
 • 15.3 giờ
  916.5 phút
 • 17.5 giờ
  1047.4 phút
 • 1.4 giờ
  81.5 phút
 • 1.0 giờ
  61.6 phút
 • 0.0 giờ
  0.0 phút
Máy tính
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100 km:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Khoảng cách:
Tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi 100 dặm:
Chi phí nhiên liệu:
đó và trở lại lần nữa
Thông tin

Khoảng cách giữa các thành phố Hà Noi, Hà Nội, Việt Nam và Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam trên đường công cộng là — km hoặc dặm. Khoảng cách giữa các điểm trong các tọa độ — 1222 km hoặc 733.2 dặm. Để vượt qua khoảng cách này ở một tốc độ xe trung bình 80 km / h yêu cầu — 15.3 giờ hoặc 916.5 phút.

Chiều dài của khoảng cách này là khoảng 3.0% tổng chiều dài của đường xích đạo. Airliner Airbus A380 sẽ bay khoảng cách trong 1.3 giờ, và xe lửa 17.5 giờ (Không có tàu cao tốc).

Các khoảng cách khác
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hướng dẫn đường đi Hà Noi — Cần Thơ
Sự chỉ đạo của phong trào
Việt Nam, Hà Noi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Giao thông bên phải
Việt Nam, Cần Thơ, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Giao thông bên phải
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách