Palmira bản đồ, Colombiavị trí

 • Colombia
  nước
 • -76.29799
  kinh độ
 • 3.52994
  vĩ độ
 • 247,986
  naselenie
Palmira, Thông tin

Palmira, Palmira, Valle del Cauca, Colombia bản đồ, nó nằm ở đâu. Latitude và kinh độ: -76.29799, 3.52994. Theo số liệu mới nhất, dân số là — 247,986.

Các thành phố khác, Colombia
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hiện thành phố khác trên bản đồ
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách