Waitakere bản đồ, New Zealandvị trí

 • New Zealand
  nước
 • 174.5425402
  kinh độ
 • -36.8504238
  vĩ độ
 • 166,237
  naselenie
Waitakere, Thông tin

Waitakere, Auckland, Auckland, New Zealand bản đồ, nó nằm ở đâu. Latitude và kinh độ: 174.5425402, -36.8504238. Theo số liệu mới nhất, dân số là — 166,237.

Các thành phố khác, New Zealand
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hiện thành phố khác trên bản đồ
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách