Shiraz bản đồ, Iranvị trí

 • Iran
  nước
 • 52.5836982
  kinh độ
 • 29.5917677
  vĩ độ
 • 1,249,972
  naselenie
Shiraz, Thông tin

Shiraz, Fars, I-ran bản đồ, nó nằm ở đâu. Latitude và kinh độ: 52.5836982, 29.5917677. Theo số liệu mới nhất, dân số là — 1,249,972.

Các thành phố khác, Iran

Karaj

Maragheh

Tabriz

Ilam

Kashan

Arak

Kerman

Shahrud

Semnan

Zanjan

Isfahan

Tehran

Mashhad

Chia sẻ với bạn bè của bạn
Liên kết đến trang này: HTML-Mã:

Bạn có thể sử dụng mã HTML vào trang web hoặc blog của bạn. Chỉ cần sao chép một liên kết sẵn sàng cho trang này, hoặc làm điều đó thông qua các mạng xã hội mà bạn đang đăng ký.

Hiện thành phố khác trên bản đồ
Tất cả các nước
Hàng ngàn thành phố
Tỷ khoảng cách